Nieuwe Smart Cities toepassing registeren: stap 1

Proces

Het proces bestaat uit 3 stappen:
  1. Invoer van de gegevens voor de toepassing.
  2. Controle van de gegevens
  3. Definitieve opgave.
Alleen na succesvolle afronding van de laatste stap, is de toepassing definitief doorgegeven.

Invoeren gegevens

Voer hieronder de gegevens voor de gewenste toepassing in. Velden met een * zijn vereist.

De toepassing

Titel*:
Ongeldige titel, titel is verplicht.

Beknopte beschrijving:

Website project:

Contactpersoon:

Emailcontactpersoon *:
Geef een geldig emailadres op.

Organisatienaam:

Gebruik van de toepassing

Categorie toepassing

Indicatie van het toepassingsterrein / domein. Er zijn meerdere antwoorden mogelijk. Maak altublieft een keuze uit:

City services (dienstverlening burger)
Urban infrastructure/engineering (beheer en ontwikkeling infrastructuur en openbare ruimte)
Strategische planning (strategie en beleid)

Is momenteel in gebruik:

JaNee

Interactie/communicatie, 1-weg of 2-wegverkeer:

1-weg2-weg

Met succes toegepast bij:
Indicatie van het aantal organisaties die gebruik maken van de toepassing:

Toegepast in:

Nederland
Buiten Nederland

Inhoudelijke informatie toepassing

Toepassing betreft / gebruikt:

Informatie, informatieverschaffing
Sensoren
Rekenmodellen

Toelichting op inhoudelijke informatie

Indien beschikbaar, kunt u hieronder enkele details opgeven over de gegevens, modellen en technologie.

Toegepaste gegevens:

Gebruikt geodata:

JaNee

Toegepaste modellen en kennis:

Technologie en sensoren:

Toegepaste open standaarden:

Organisaties betrokken bij ontwikkeling

Ontwikkeld door:

Ontwikkeld in Nederland:

JaNee

Ontwikkeld voor:

Ontwikkelingen

Innovatie fase:

Internationale marktpotentie:

Toekomstige ontwikkelingen:

Afronding

Antispam vraag *.
Hoeveel is twee + twee (uitgeschreven als tekst)?:

Onjuist antwoord. Schrijf het getal uit.