INSPIRE Namespace register

Het INSPIRE namespace register bevat een lijst van reeds geregistreerde namespaces door Nederlandse INSPIRE dataproviders.

Registratie van namespaces

Voor het registreren van namespaces is een account nodig. Geonovum verstrekt deze accounts. Voor registratie, neem contact op met Geonovum.

Na inloggen kunt u voor uw gegevensbron een nieuwe namespace registreren.

Vereisten INSPIRE namespaces

De volgende lexicografische spelregels (restricties) gelden voor de INSPIRE namespace:

  1. Gebruik alleen de volgende karakters in de namespace code: {"a"-"z","0"-"9", "-"}
  2. Gebruik alleen lowercase letters in de namespace code
  3. Gebruik geen diacrieten in de namespace code, dus geen umlaut bijvoorbeeld.
  4. Begin namespace code met een letter
  5. Gebruik minimaal 3 en maximaal 32 karakters. Lange namespace codes zijn niet wenselijk.