Alle geregistreerde INSPIRE Namespaces

Namespace Omschrijving bron Organisatie Contactpersoon Datum registratie
nwb-wegenNationaal Wegen Bestand wegen. RijkswaterstaatFrans Spruijt2013-04-18 08:27:22
imklInformatiemodel Kabel en LeidingenGeonovumPaul Janssen2015-09-24 15:49:02
cbsgebiedsindelingenDe gebiedsindelingen waar naar gerefereerd wordt vanuit de Statline tabellen van CBS. Deze dataset is de basis voor het INSPIRE thema Statistische Eenheden.CBSPieter Bresters2015-10-22 15:22:28
nlps-natura2000Beschermde gebieden Natura 2000Ministerie van Economische ZakenWim Looijen2016-12-15 14:55:18
nlps-nationaleparkenBeschermde gebieden Nationale ParkenMinisterie van Economische ZakenWim Looijen2016-12-15 14:56:18
nlps-nbwgebiedenbuitennatura2000Beschermde gebieden Natuurbeschermingswetgebieden buiten Natura 2000Ministerie van Economische ZakenWim Looijen2016-12-15 14:57:40VERVALLEN
nlps-ramsarBeschermde gebieden Wetlands (RAMSAR)Ministerie van Economische ZakenWim Looijen2016-12-15 14:58:46
nlaf-landbouwbedrijvenFaciliteiten voor landbouw en aquacultuur Dataset LandbouwbedrijvenMinisterie van Economische ZakenWim Looijen2016-12-15 15:00:16
nlaf-schelpdierpercelenFaciliteiten voor landbouw en aquacultuur Dataset SchelpdierpercelenMinisterie van Economische ZakenWim Looijen2016-12-15 15:01:28
nlaf-mosselzaadinvanginstallatieFaciliteiten voor landbouw en aquacultuur Dataset MosselzaadinvanginstallatiesMinisterie van Economische ZakenWim Looijen2016-12-15 15:03:21
nlbr-biogeografischeregiosBiogeografische gebieden Biogeografische regio'sMinisterie van Economische ZakenWim Looijen2016-12-15 15:04:58VERVALLEN
nlhb-verspreidingsgebiedHabitats en biotopen Verspreidingsgebied habitattypenMinisterie van Economische ZakenWim Looijen2016-12-15 15:06:07
nlhb-mosseloesterHabitats en biotopen Mossel en oesterhabitatsMinisterie van Economische ZakenWim Looijen2016-12-15 15:07:10
nlsd-verspreidingsgebiedbeschermVerspreiding van soorten Verspreidingsgebied beschermde VHR flora en fauna soortenMinisterie van Economische ZakenWim Looijen2016-12-15 15:09:14
nlsd-verspreidingsgebiedbedreigeVerspreiding van soorten Verspreidingsgebied invasieve exotenMinisterie van Economische ZakenWim Looijen2016-12-15 15:10:36
nler-omgevingswarmteEnergiebronnen Dataset Potentiekaart Omgevingswarmte uit {Duurzaam warmte-energiepotentieel Warmte Atlas}Ministerie van Economische ZakenWim Looijen2016-12-15 15:12:44
nler-restwarmteEnergiebronnen Dataset Potentiekaart Restwarmte uit {Duurzaam warmte-energiepotentieel Warmte Atlas}Ministerie van Economische ZakenWim Looijen2016-12-15 15:14:28VERVALLEN
nler-reststromenEnergiebronnen Dataset Potentiekaart Reststromen uit {Duurzaam warmte energiepotentieel Warmte Atlas} Ministerie van Economische ZakenWim Looijen2016-12-15 15:16:06
nler-windEnergiebronnen Dataset WindkaartMinisterie van Economische ZakenWim Looijen2016-12-15 15:16:59
namen-noordzeeGeografische namen op zee en grote binnenwateren (Noordzee)Dienst der HydrografieEllen Vos2017-06-22 15:22:52
namen-caribGeografische namen op zee en grote binnenwateren (Caribische Zee)Dienst der HydrografieEllen Vos2017-06-22 15:25:55
maritieme-grenzen-zones-noordzeeMaritieme grenzen en zones (Noordzee)Dienst der HydrografieEllen Vos2017-06-22 15:27:40
maritieme-grenzen-zones-caribMaritieme grenzen en zones (Caribische Zee)Dienst der HydrografieEllen Vos2017-06-22 15:29:11
bathymetrie-noordzeeRepresentatief Bathymetrisch Bestand (Noordzee)Dienst der HydrografieEllen Vos2017-06-22 15:31:39
bathymetrie-caribRepresentatief Bathymetrisch Bestand (Caribische Zee)Dienst der HydrografieEllen Vos2017-06-22 15:33:03
beheersgebieden-noordzeeBeheersgebieden (Noordzee)Dienst der HydrografieEllen Vos2017-06-22 15:34:21
beheersgebieden-caribBeheersgebieden (Caribische Zee)Dienst der HydrografieEllen Vos2017-06-22 15:35:56
lat-separatiesLAT-separaties (Noordzee)Dienst der HydrografieEllen Vos2017-06-22 15:37:56
nler-openkoudwarmEnergiebronnen Dataset Potentiekaart Restwarmte uit {Duurzaam warmte-energiepotentieel Warmte Atlas} laag open systemen koud en warmMinisterie van Economische ZakenWim Looijen2017-07-13 07:34:14
nler-geslotenkoudEnergiebronnen Dataset Potentiekaart Restwarmte uit {Duurzaam warmte-energiepotentieel Warmte Atlas} laag gesloten systemen koudMinisterie van Economische ZakenWim Looijen2017-07-13 07:35:09
nler-geslotenwarmEnergiebronnen Dataset Potentiekaart Restwarmte uit {Duurzaam warmte-energiepotentieel Warmte Atlas} laag gesloten systemen warmMinisterie van Economische ZakenWim Looijen2017-07-13 07:35:50
nlps-cddaCommon Database Designated AreasMinisterie van Economische ZakenWim Looijen2017-07-13 12:31:30
hy-nINSPIRE.Hydrografie NetwerkRijkswaterstaatHerzo van der Wal2017-11-16 22:07:58
hy-pINSPIRE.Hydrografie Hydro - FysiekeRijkswaterstaatHerzo van der Wal2017-11-16 22:26:00
hy-pcINSPIRE.Hydrografie StroomgebiedenRijkswaterstaatHerzo van der Wal2017-11-16 22:27:23
hy-pmoINSPIRE.Hydrografie Mens Gemaakt ObjectRijkswaterstaatHerzo van der Wal2017-11-16 22:28:30
hy-poiINSPIRE.Hydrografie Nuttige hydroplaatsenRijkswaterstaatHerzo van der Wal2017-11-16 22:30:03
hy-pwINSPIRE.Hydrografie WaterlichamenRijkswaterstaatHerzo van der Wal2017-11-16 22:31:37
tn-cteINSPIRE.Vervoersnetwerken Gemeenschappelijke VervoerelementenRijkswaterstaatHerzo van der Wal2017-11-16 22:33:01
tn-roINSPIRE.Vervoersnetwerken WegenRijkswaterstaatHerzo van der Wal2017-11-16 22:36:42
tn-rtnINSPIRE.Vervoersnetwerken Wegvervoernetwerk RijkswaterstaatHerzo van der Wal2017-11-16 22:39:10
tn-wINSPIRE.Vervoersnetwerken WaterwegenRijkswaterstaatHerzo van der Wal2017-11-16 22:39:49
tn-wtnINSPIRE.Vervoersnetwerken WatervervoernetwerkRijkswaterstaatHerzo van der Wal2017-11-16 22:40:42
nlps-awBeschermde gebieden Aardkundige WaardenIPOMaurits van der Berg2018-07-31 14:07:20
nlps-pmBeschermde gebieden Provinciale monumentenIPOMaurits van der Berg2018-07-31 14:08:43
nlps-nnnBeschermde gebieden Natuurnetwerk Nederland (voorheen EHS)IPOMaurits van der Berg2018-07-31 14:10:31
nlps-stBeschermde gebieden StiltegebiedenIPOMaurits van der Berg2018-07-31 14:11:01
nlps-nlBeschermde gebieden Nationale landschappenIPOMaurits van der Berg2018-07-31 14:12:37
nlps-wavBeschermde gebieden Wet Ammoniak en Veehouderij gebieden (WAV)IPOMaurits van der Berg2018-07-31 14:13:21
nlps-nbwBeschermde gebieden NB-wetgebieden buiten Natura 2000IPOMaurits van der Berg2018-07-31 14:14:54
nlam-gzvGebiedsbeheer, gebieden waar beperkingen gelden, gereguleerde gebieden en rapportage-eenheden Geluidszones rondom vliegveldenIPOMaurits van der Berg2018-07-31 14:40:16
nlam-gwbgGebiedsbeheer, gebieden waar beperkingen gelden, gereguleerde gebieden en rapportage-eenheden GrondwaterbeschermingsgebiedenIPOMaurits van der Berg2018-07-31 14:41:17
nlam-gzbGebiedsbeheer, gebieden waar beperkingen gelden, gereguleerde gebieden en rapportage-eenheden Geluidszones rondom bedrijventerreinenIPOMaurits van der Berg2018-07-31 14:42:18
nlam-ogrdGebiedsbeheer, gebieden waar beperkingen gelden, gereguleerde gebieden en rapportage-eenheden Begrenzingen van vergunde ontgrondingsgebieden voor zand- en grindwinningIPOMaurits van der Berg2018-07-31 14:43:10
nlge-geomorfologieGeomorfologische kaartMinisterie van Economische Zaken en KlimaatWim Looijen2018-12-13 09:57:21
nlso-bodemBodemkaartMinisterie van Economische Zaken en KlimaatWim Looijen2018-12-13 09:59:05
nlhh-lzrMenselijke gezondheid ZwemwaterkwaliteitIPOMaurits van der Berg2019-05-27 11:42:54
nlhh-ldenMenselijke Gezondheid Geluidcontouren provinciale wegen LdenIPOMaurits van der Berg2019-05-27 11:52:04
nlhh-lnightMenselijke Gezondheid Geluidcontouren provinciale wegen LnightIPOMaurits van der Berg2019-05-27 11:56:30
nlam-owlKRW Oppervlaktewaterlichaam, als beheergebied ten behoeve van een StroomGebiedBeheerPlan.InformatieHuis WaterGerard van Reisen2019-10-29 11:22:10
nlam-owdKRW Oppervlaktewaterdeel, als te onderscheiden gedeelte van een KRW OppervlaktewaterlichaamInformatieHuis WaterGerard van Reisen2019-10-29 11:25:40