Alle geregistreerde INSPIRE Namespaces

Namespace Omschrijving bron Organisatie Contactpersoon Datum registratie
nwb-wegenNationaal Wegen Bestand wegen. RijkswaterstaatFrans Spruijt2013-04-18 08:27:22
imklInformatiemodel Kabel en LeidingenGeonovumPaul Janssen2015-09-24 15:49:02
cbsgebiedsindelingenDe gebiedsindelingen waar naar gerefereerd wordt vanuit de Statline tabellen van CBS. Deze dataset is de basis voor het INSPIRE thema Statistische Eenheden.CBSPieter Bresters2015-10-22 15:22:28
nlps-natura2000Beschermde gebieden Natura 2000Ministerie van Economische ZakenClaire Stoddart2016-12-15 14:55:18
nlps-nationaleparkenBeschermde gebieden Nationale ParkenMinisterie van Economische ZakenClaire Stoddart2016-12-15 14:56:18
nlps-nbwgebiedenbuitennatura2000Beschermde gebieden Natuurbeschermingswetgebieden buiten Natura 2000Ministerie van Economische ZakenClaire Stoddart2016-12-15 14:57:40VERVALLEN
nlps-ramsarBeschermde gebieden Wetlands (RAMSAR)Ministerie van Economische ZakenClaire Stoddart2016-12-15 14:58:46
nlaf-landbouwbedrijvenFaciliteiten voor landbouw en aquacultuur Dataset LandbouwbedrijvenMinisterie van Economische ZakenClaire Stoddart2016-12-15 15:00:16
nlaf-schelpdierpercelenFaciliteiten voor landbouw en aquacultuur Dataset SchelpdierpercelenMinisterie van Economische ZakenClaire Stoddart2016-12-15 15:01:28
nlaf-mosselzaadinvanginstallatieFaciliteiten voor landbouw en aquacultuur Dataset MosselzaadinvanginstallatiesMinisterie van Economische ZakenClaire Stoddart2016-12-15 15:03:21
nlbr-biogeografischeregiosBiogeografische gebieden Biogeografische regio'sMinisterie van Economische ZakenClaire Stoddart2016-12-15 15:04:58VERVALLEN
nlhb-verspreidingsgebiedHabitats en biotopen Verspreidingsgebied habitattypenMinisterie van Economische ZakenClaire Stoddart2016-12-15 15:06:07
nlhb-mosseloesterHabitats en biotopen Mossel en oesterhabitatsMinisterie van Economische ZakenClaire Stoddart2016-12-15 15:07:10
nlsd-verspreidingsgebiedbeschermVerspreiding van soorten Verspreidingsgebied beschermde VHR flora en fauna soortenMinisterie van Economische ZakenClaire Stoddart2016-12-15 15:09:14
nlsd-verspreidingsgebiedbedreigeVerspreiding van soorten Verspreidingsgebied invasieve exotenMinisterie van Economische ZakenClaire Stoddart2016-12-15 15:10:36
nler-omgevingswarmteEnergiebronnen Dataset Potentiekaart Omgevingswarmte uit {Duurzaam warmte-energiepotentieel Warmte Atlas}Ministerie van Economische ZakenClaire Stoddart2016-12-15 15:12:44
nler-restwarmteEnergiebronnen Dataset Potentiekaart Restwarmte uit {Duurzaam warmte-energiepotentieel Warmte Atlas}Ministerie van Economische ZakenClaire Stoddart2016-12-15 15:14:28VERVALLEN
nler-reststromenEnergiebronnen Dataset Potentiekaart Reststromen uit {Duurzaam warmte energiepotentieel Warmte Atlas} Ministerie van Economische ZakenClaire Stoddart2016-12-15 15:16:06
nler-windEnergiebronnen Dataset WindkaartMinisterie van Economische ZakenClaire Stoddart2016-12-15 15:16:59
namen-noordzeeGeografische namen op zee en grote binnenwateren (Noordzee)Dienst der HydrografieEllen Vos2017-06-22 15:22:52
namen-caribGeografische namen op zee en grote binnenwateren (Caribische Zee)Dienst der HydrografieEllen Vos2017-06-22 15:25:55
maritieme-grenzen-zones-noordzeeMaritieme grenzen en zones (Noordzee)Dienst der HydrografieEllen Vos2017-06-22 15:27:40
maritieme-grenzen-zones-caribMaritieme grenzen en zones (Caribische Zee)Dienst der HydrografieEllen Vos2017-06-22 15:29:11
bathymetrie-noordzeeRepresentatief Bathymetrisch Bestand (Noordzee)Dienst der HydrografieEllen Vos2017-06-22 15:31:39
bathymetrie-caribRepresentatief Bathymetrisch Bestand (Caribische Zee)Dienst der HydrografieEllen Vos2017-06-22 15:33:03
beheersgebieden-noordzeeBeheersgebieden (Noordzee)Dienst der HydrografieEllen Vos2017-06-22 15:34:21
beheersgebieden-caribBeheersgebieden (Caribische Zee)Dienst der HydrografieEllen Vos2017-06-22 15:35:56
lat-separatiesLAT-separaties (Noordzee)Dienst der HydrografieEllen Vos2017-06-22 15:37:56
nler-openkoudwarmEnergiebronnen Dataset Potentiekaart Restwarmte uit {Duurzaam warmte-energiepotentieel Warmte Atlas} laag open systemen koud en warmMinisterie van Economische ZakenClaire Stoddart2017-07-13 07:34:14
nler-geslotenkoudEnergiebronnen Dataset Potentiekaart Restwarmte uit {Duurzaam warmte-energiepotentieel Warmte Atlas} laag gesloten systemen koudMinisterie van Economische ZakenClaire Stoddart2017-07-13 07:35:09
nler-geslotenwarmEnergiebronnen Dataset Potentiekaart Restwarmte uit {Duurzaam warmte-energiepotentieel Warmte Atlas} laag gesloten systemen warmMinisterie van Economische ZakenClaire Stoddart2017-07-13 07:35:50
nlps-cddaCommon Database Designated AreasMinisterie van Economische ZakenClaire Stoddart2017-07-13 12:31:30
hy-nINSPIRE.Hydrografie NetwerkRijkswaterstaatHerzo van der Wal2017-11-16 22:07:58
hy-pINSPIRE.Hydrografie Hydro - FysiekeRijkswaterstaatHerzo van der Wal2017-11-16 22:26:00
hy-pcINSPIRE.Hydrografie StroomgebiedenRijkswaterstaatHerzo van der Wal2017-11-16 22:27:23
hy-pmoINSPIRE.Hydrografie Mens Gemaakt ObjectRijkswaterstaatHerzo van der Wal2017-11-16 22:28:30
hy-poiINSPIRE.Hydrografie Nuttige hydroplaatsenRijkswaterstaatHerzo van der Wal2017-11-16 22:30:03
hy-pwINSPIRE.Hydrografie WaterlichamenRijkswaterstaatHerzo van der Wal2017-11-16 22:31:37
tn-cteINSPIRE.Vervoersnetwerken Gemeenschappelijke VervoerelementenRijkswaterstaatHerzo van der Wal2017-11-16 22:33:01
tn-roINSPIRE.Vervoersnetwerken WegenRijkswaterstaatHerzo van der Wal2017-11-16 22:36:42
tn-rtnINSPIRE.Vervoersnetwerken Wegvervoernetwerk RijkswaterstaatHerzo van der Wal2017-11-16 22:39:10
tn-wINSPIRE.Vervoersnetwerken WaterwegenRijkswaterstaatHerzo van der Wal2017-11-16 22:39:49
tn-wtnINSPIRE.Vervoersnetwerken WatervervoernetwerkRijkswaterstaatHerzo van der Wal2017-11-16 22:40:42
nlps-awBeschermde gebieden Aardkundige WaardenIPOMaurits van der Berg2018-07-31 14:07:20
nlps-pmBeschermde gebieden Provinciale monumentenIPOMaurits van der Berg2018-07-31 14:08:43
nlps-nnnBeschermde gebieden Natuurnetwerk Nederland (voorheen EHS)IPOMaurits van der Berg2018-07-31 14:10:31
nlps-stBeschermde gebieden StiltegebiedenIPOMaurits van der Berg2018-07-31 14:11:01
nlps-nlBeschermde gebieden Nationale landschappenIPOMaurits van der Berg2018-07-31 14:12:37
nlps-wavBeschermde gebieden Wet Ammoniak en Veehouderij gebieden (WAV)IPOMaurits van der Berg2018-07-31 14:13:21
nlps-nbwBeschermde gebieden NB-wetgebieden buiten Natura 2000IPOMaurits van der Berg2018-07-31 14:14:54
nlam-gzvGebiedsbeheer, gebieden waar beperkingen gelden, gereguleerde gebieden en rapportage-eenheden Geluidszones rondom vliegveldenIPOMaurits van der Berg2018-07-31 14:40:16
nlam-gwbgGebiedsbeheer, gebieden waar beperkingen gelden, gereguleerde gebieden en rapportage-eenheden GrondwaterbeschermingsgebiedenIPOMaurits van der Berg2018-07-31 14:41:17
nlam-gzbGebiedsbeheer, gebieden waar beperkingen gelden, gereguleerde gebieden en rapportage-eenheden Geluidszones rondom bedrijventerreinenIPOMaurits van der Berg2018-07-31 14:42:18
nlam-ogrdGebiedsbeheer, gebieden waar beperkingen gelden, gereguleerde gebieden en rapportage-eenheden Begrenzingen van vergunde ontgrondingsgebieden voor zand- en grindwinningIPOMaurits van der Berg2018-07-31 14:43:10
nlge-geomorfologieGeomorfologische kaartMinisterie van Economische Zaken en KlimaatClaire Stoddart2018-12-13 09:57:21
nlso-bodemBodemkaartMinisterie van Economische Zaken en KlimaatClaire Stoddart2018-12-13 09:59:05
nlhh-lzrMenselijke gezondheid ZwemwaterkwaliteitIPOMaurits van der Berg2019-05-27 11:42:54
nlhh-ldenMenselijke Gezondheid Geluidcontouren provinciale wegen LdenIPOMaurits van der Berg2019-05-27 11:52:04
nlhh-lnightMenselijke Gezondheid Geluidcontouren provinciale wegen LnightIPOMaurits van der Berg2019-05-27 11:56:30
nlam-owlKRW Oppervlaktewaterlichaam, als beheergebied ten behoeve van een StroomGebiedBeheerPlan.InformatieHuis WaterGerard van Reisen2019-10-29 11:22:10
nlam-owdKRW Oppervlaktewaterdeel, als te onderscheiden gedeelte van een KRW OppervlaktewaterlichaamInformatieHuis WaterGerard van Reisen2019-10-29 11:25:40
nlsd-verspreidingssoortenVerspreiding van soorten Habitatrichtlijn verspreiding van soortenMinisterie van Economische Zaken en KlimaatClaire Stoddart2020-04-15 12:02:06
nlsd-verspreidingsvogelsVerspreiding van soorten Vogelrichtlijn verspreiding van soortenMinisterie van Economische Zaken en KlimaatClaire Stoddart2020-04-15 12:03:29
nl-imkadKadastrale kaartKadasterSybrand Oosterhof2020-06-15 15:02:26
nl-top10nl-lcLandcover uit de top10nl.KadasterSybrand Oosterhof2020-07-10 13:28:42
nl-imbro-so-bhrpDeze namespace wordt niet meer gebruikt wordt en mag vervallen verklaard worden. Helaas werkt deze functionaliteit nog niet (op 1-12-2021).TNO Geologische Dienst NederlandHan Welmer2020-09-25 12:45:06VERVALLEN
nl-imbro-ge-cptBRO - Geotechnisch sondeeronderzoek (CPT)TNO Geologische Dienst NederlandHan Welmer2020-09-25 12:46:22
nl-imbro-ge-gtmBRO GeoTOP (GTM)TNO Geologische Dienst NederlandHan Welmer2020-09-25 12:47:02
nl-imbro-ge-gmwBRO - Grondwatermonitoringput (GMW)TNO Geologische Dienst NederlandHan Welmer2020-09-25 12:48:05
nl-imbro-ge-dgmBRO Digital Geological Model (DGM)TNO Geologische Dienst NederlandHan Welmer2020-09-25 12:48:47
nl-imbro-ge-hgmBRO REGIS II Hydrogeologisch model (HGM)TNO Geologische Dienst NederlandHan Welmer2020-09-25 12:49:32
nl-tno-er-tpaTotale potentie aardwarmte uit aquifers, INSPIRETNO Geologische Dienst NederlandHan Welmer2020-09-25 12:51:07
nl-tno-er-ogvOlie- en gasvelden onder INSPIRETNO Geologische Dienst NederlandHan Welmer2020-09-25 12:51:46
nl-tno-ge-oggkOppervlaktegeologie, Geologische kaart onder INSPIRETNO Geologische Dienst NederlandHan Welmer2020-09-25 12:52:27
nl-tno-mr-zzpZoutvelden en zoutproductieputten onder INSPIRETNO Geologische Dienst NederlandHan Welmer2020-09-25 12:53:03
kvk-hrINSPIRE Overheidsdiensten uit het HandelsregisterKVKErik Simonse2020-10-03 15:28:44
nlerbiogasEnergiebronnen Dataset BiogasMinisterie van Economische ZakenClaire Stoddart2020-10-14 13:31:11
nlerbiomassaEnergiebronnen Dataset BiomassaMinisterie van Economische ZakenClaire Stoddart2020-10-14 13:44:15
nlef-mlcKRW Monitoringslocatie, als plaats waar waarnemingen gedaan worden (op meetplek) of monsters genomen worden (monsterplek) ten behoeve van de monitoring van KRW doelen. InformatieHuis WaterGerard van Reisen2020-11-02 11:33:04
nlam-sgdKRW Stroomgebieddistrict als district van een groter (landoverschrijdend) stroomgebied. InformatieHuis WaterGerard van Reisen2020-11-02 11:37:49
nlam-sgdeKRW Stroomgebieddistricteenheid, als deel van een stroomgebieddistrict. InformatieHuis WaterGerard van Reisen2020-11-02 11:40:24
nlam-gwlKRW Grondwaterlichaam, als beheergebied ten behoeve van een StroomGebiedBeheerPlan.Informatiehuis WaterGerard van Reisen2020-11-02 11:41:44
nllu-brpgewasLandgebruik Dataset Basisregistratie Gewaspercelen (BRP)Ministerie van Economische ZakenClaire Stoddart2021-04-27 09:48:23
nl-top10nl-srZeegebieden uit de top10nlKadasterSybrand Oosterhof2021-07-22 13:52:53
nl-imbro-so-bhrBRO - Bodemkundig booronderzoek (BHR-P)TNO Geologische Dienst NederlandHan Welmer2021-12-01 09:08:22
nl-imbro-ge-bhrBRO - Booronderzoek (BHR-G, BHR-GT, BHR-P)TNO Geologische Dienst NederlandHan Welmer2021-12-01 09:11:06
nl-imbro-so-sfrBRO - Bodemkundig wandonderzoek (SFR)TNO Geologische Dienst NederlandHan Welmer2021-12-01 09:12:52
nl-imbro-ge-frdBRO - Formatieweerstandonderzoek (FRD)TNO Geologische Dienst NederlandHan Welmer2021-12-01 09:13:54
nl-imbro-ef-gmnBRO - Grondwatermonitoringnet (GMN)TNO Geologische Dienst NederlandHan Welmer2021-12-01 09:14:55
nl-imbro-ef-gmwBRO - Grondwatermonitoring (GMW, GAR, GLD)TNO Geologische Dienst NederlandHan Welmer2021-12-01 09:15:37
nl-imbro-ef-gpdBRO - Grondwaterproductiedossier (GPD)TNO Geologische Dienst NederlandHan Welmer2021-12-01 09:16:21
nl-imbro-pf-gufBRO – Grondwatergebruiksysteem (GUF)TNO Geologische Dienst NederlandHan Welmer2021-12-01 09:17:14
nl-imbro-ge-epcBRO – Mijnbouwconstructie (EPC)TNO Geologische Dienst NederlandHan Welmer2021-12-01 09:17:55
nl-imbro-mr-epcBRO – Mijnbouwconstructie (EPC)TNO Geologische Dienst NederlandHan Welmer2021-12-01 09:18:59
nl-imbro-am-eplBRO – Mijnbouwwetvergunning (EPL)TNO Geologische Dienst NederlandHan Welmer2021-12-01 09:20:55
nl-imbro-ef-gufBRO – Grondwatergebruiksysteem (GUF)TNO Geologische Dienst NederlandHan Welmer2021-12-01 09:21:46
imevInformatiemodel Externe VeiligheidGeonovumPieter Bresters2021-12-01 17:58:23
am-dw-sVervallen - Zie nlam-dw-sRijkswaterstaatHerzo van der Wal2021-12-17 12:20:31
nl-top10nl-gnGeografische namen uit de top10nlKadasterSybrand Oosterhof2022-04-01 13:15:59
nl-top10nl-hyHydrografie uit de top10nlKadasterSybrand Oosterhof2022-04-01 13:16:58
nl-top10nl-tnTransportnetwerken uit de top10nlKadasterSybrand Oosterhof2022-04-01 13:17:50
nl-imkad-auAdministratieve gebieden uit de kadastrale registratieKadasterSybrand Oosterhof2022-04-01 13:19:25
nl-imbro-ge-gmmNamespace voor INSPIRE identifiers binnen het BRO type registratieobject Geomorfologische kaart (GMM).TNO Geologische Dienst NederlandHan Welmer2022-04-28 09:03:55
nlam-saGevoelig gebied Richtlijn Stedelijk AfvalwaterRijkswaterstaatHerzo van der Wal2022-06-09 12:06:38
nlam-dw-sINSPIRE.Aangewezen wateren –schelpdierwaterenRijkswaterstaatHerzo van der Wal2022-06-09 12:17:08
nlhy-nVervallen - Zie hy-nRijkswaterstaatHerzo van der Wal2022-06-09 12:19:27
el-wINSPIRE.Hoogte.binnenwaterenRijkswaterstaatHerzo van der Wal2022-09-19 10:53:31
el-cINSPIRE.Hoogte.kustRijkswaterstaatHerzo van der Wal2022-09-19 10:54:27
hh-nINSPIRE.Menselijke gezondheid en veiligheid: geluidbelastingRijkswaterstaatHerzo van der Wal2022-09-19 11:35:48
ef-wINSPIRE.Milieubewakingsvoorzieningen binnenwaterenRijkswaterstaatHerzo van der Wal2022-09-19 11:39:52
ef-oINSPIRE.Milieubewakingsvoorzieningen zeeRijkswaterstaatHerzo van der Wal2022-09-19 11:41:09
nz-fINSPIRE.Gebieden met natuurrisico's - overstromingenRijkswaterstaatHerzo van der Wal2022-09-19 11:50:46
el-lINSPIRE.Hoogte.landRijkswaterstaatHerzo van der Wal2022-09-19 12:07:47
us-wwINSPIRE.Nutsdiensten en overheidsdiensten AfvalwaterRijkswaterstaatHerzo van der Wal2022-09-19 12:11:45
nl-end-noisesources-majorroadDataset voorgeschreven in de Europese richtlijn omgevingslawaai (END). Het gaat om gegevens over de geluidbron 'belangrijke wegen', die bestaat uit rijkswegen en provinciale wegen.Ministerie van IenWGerda de Vries2022-12-07 11:21:40
nl-end-noisesources-majorrailwayDataset voorgeschreven in de Europese richtlijn omgevingslawaai (END). Het gaat om gegevens over de geluidbron 'belangrijke spoorwegen', die bestaat uit hoofdspoorwegen.Ministerie van IenWGerda de Vries2022-12-07 11:23:20
imgeluidInformatiemodel GeluidGeonovumPieter Bresters2022-12-15 16:59:36VERVALLEN
nl-end-noisesources-agglomeratioDataset voorgeschreven in de Europese richtlijn omgevingslawaai (END). Het gaat om gegevens over de geluidbron agglomeraties, stedelijke gebieden van aangewezen gemeenten.Ministerie van IenWGerda de Vries2023-01-26 16:39:00